Backup.hr je napredni i sofisticirani sustav backupa baziran na mreži povezanih cloud servera za upravljanje backupima i pohranu podataka distribuiranih u više različitih data centara kako bi se osigurala maksimalna sigurnost podataka te velika brzina prijenosa podataka.

Istovremeno sa cloud komponentom sustav omogućava kroz klijent aplikaciju instaliranu na lokalna računala i lokalni backup podataka dajući mu time osobine hibridnog backupa.

Kako bi bio maksimalno učinkovit sustav raspolaže nizom algoritama za pohranu različitih tipova podataka :
  • datoteka i mapa
  • baza podataka
  • mailova i kalendara
  • servera i operativnih sustava


Centralizirano upravljanje sustavom - administracijom putem web sučelja omogućeno je centralizirano upravljanje svim korisnicima, uređajima i pojedinačnim stavkama backupa, a također i detaljan nadzor nad izvršavanjem backupa.

Klijent aplikacija iznimno je brza i nezahtjevna za računala na kojima je instalirana sa brojnim opcijama za detaljno setiranje backup stavaka, a raspoloživa je za sve desktop operativne sustave :
  • Windows
  • Linux
  • Mac OS

Enkripcija podataka i veze - Prijenos podataka do servera vrši se isključivo sigurnim protokolom tj. enkriptiranom vezom, a podaci se zapisuju u enkriptiranoj formi čineći tako sustav izuzetno sigurnim.

Višestruke kopije podataka - Svi backupirani podaci te upravljački podaci pohranjuju se istovremeno na više servera kako bi se osigurala njihova maksimalna sigurnost.
Pri projektiranju sustava posebna je pažnja posvećena stvaranju višestrukih vremenskih verzija podataka koje su ključna komponenta svakog dobrog backupa.

Ekonomičnost sustava - Podaci se prema želji korisnika mogu na server zapisivati u komprimiranom obliku što osim veće brzine prijenosa pruža i ekonomičnost korištenja zakupljenog prostora.
Lokalne verzije backupa ne obračunavaju se u zakupljeni prostor i mogu biti neograničeno velike.

Detaljno izvještavanje - Nadzor nad izvršenjem backupa njihova je bitna komponenta i zato mu je posvećena posebna pažnja. Korisnicima su dostupni detaljni izvještaji o izvršenju backupa unutar klijent aplikacije, kroz administratorsko sučelje te izvještavanjem pute emaila.

GDPR - Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka obaveza je svakog poslovnog subjekta backup evidencija osobnih podataka. Backup.hr svojim sigurnosnim mehanizmima ispunjava sve uvjete za korištenje u svrhu backupa osobnih podataka.

Support - Korisnička služba na raspolaganju je od 0-24 sata i uvijek spremna pomoći pri rješavanju problema ili pružanju potrebnih informacija o radu sustava.

Dodatne usluge - Kroz niz dodatnih usluga možete cjelokupnu brigu o backupima prepustiti nama. Više o dodatnim uslugama ->